Stvarna napaka

Zakon o varstvo potrošnika opredeljuje stvarno napako kot:

  • Artikli nimajo lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo;
  • Artikli nimajo lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
  • Artikli nimajo lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
  • Artikli, ki se ne ujemajo z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Potrošnik mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti Univectra d.o.o. v zakonsko določenem roku. Potrošnik mora omogočiti Univectra d.o.o. pregled artikla. Za prijavo stvarne napake izpolniti ta obrazec za prijavo stvarne napake.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.