Pravica do odstopa od pogodbe

Preklic naročila pred izdajo računa

Če Potrošnik želi preklicati njegovo naročilo pred izdajo računa, mora Potrošnik obvestiti Univectra d.o.o. o preklicu naročila in pri tem navede številko naročila, namreč tako lahko Univectra d.o.o. organizira vračilo prejetega plačila.

Preklic naročila po izdaji računa

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima Potrošnik pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Trgovcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru pogodb o opravljanju storitev se odstopni rok izteče 14 dni po sklenitvi pogodbe. Univectra d.o.o. lahko vpraša Potrošnika glede razloga odstopa, vsekakor pa Potrošnik mu ni dolžen odgovoriti.

Če Potrošnik želi odstopiti od nakupa po izdanem računu, ta more kontaktirati Trgovca preko elektronske pošte ali z dopisom in navesti številko naročila, katerega preklicuje, poslati zahtevek o odstopu od pogodbe ter organizirati vračilo postavk na lastne stroške (vrednost kupljenih morebitnih dodatnih storitev ni vračljiva).

V kolikor Potrošnik odstopi od pogodbe, ta nosi vse stroške v zvezi z vračilom artiklov.

Potrošnik do odstopa od pogodbe mora z odgovornostjo rokovati izdelek in embalažo. Potrošnik sme opraviti ogled artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošniku ni dovoljeno kakršnokoli preizkušanje blaga, ampak le takšno kot bi mu bilo dovoljeno, če bi blago kupil v fizični trgovini.

V najkrajšem času, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu in predložitvi odstopa od pogodbe, mora Potrošnik vrniti izdelek Trgovcu ali predstavniku Trgovca. To ni potreba če se Univectra d.o.o. ponudi, da bo sam prevzel izdelek. Potrošnik mora v vsakem primeru ravnati v skladu s časovno omejitvijo vračila, če vrača izdelek Trgovcu, preden poteče zakonsko dovoljen čas. Univectra d.o.o. ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo splošnim pogojem Trgovca. Več podrobnosti glede vračila je na voljo v odstavku Vračila.

V primeru več naročenih postavk v enem naročilu, vendar dostavljenih individualno, 14 dnevni rok prične veljati od trenutka, ko je bila dostavljena zadnja postavka.

V kolikor Univectra d.o.o. omogoča Potrošniku pošiljanje odsotopa od pogodbe preko elektronskih sredstev, bo Univectra d.o.o. ob prejemu odstopa od pogodbe potrdil z odgovorom.

Vračilo plačila mora Univectra d.o.o. opraviti čimprej ali najkasneje v roku 14 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Razen v primeru, ko se Univectra d.o.o. ponudi za prevzem blaga, Univectra d.o.o. lahko zadrži vračilo prejetega plačila dokler od Potrošnika ne prejme vrnjenega blaga.

Univectra d.o.o. vrne prejeta plačila Potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil Potrošnik, razen če je Potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačnilnega sredstva in če Potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Če Potrošnik je izbral drag način dostave namesto cenovno ugodnega standardnega pošiljanja, Trovec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov zaradi dražjega načina pošiljanja.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Potrošniku se vrne le vplačani znesek.

Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek se vrne.

Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo tukaj.

Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

Pogodbeni stranki se sicer lahko drugače dogovorita, v nasprotnem primeru pa velja, da Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

 • Blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • Pogodbe, sklenjene na javni dražbi. Javna dražba je opredeljena kot način prodaje, pri kateri trgovec ponuja izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve, pod vodstvom dražitelja, in pri čemer je uspešen kupec dolžan kupiti izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve;
 • Storitve, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni. Če trgovec izpolni del pogodbe, Potrošnik plača znesek, ki je sorazmeren s tem, kar je bilo opravljeno do trenuta odstopa, na osnovi zneska celotne cene.
 • Nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • Storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • Blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih Potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ali ki so natačno namenjeni za določeno osebo;
 • Blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe;
 • Zapečateni izdelki, ki zaradi razlogov v zvezi z varovanjem zdravja ali higiene niso primerni za vračanje in katerih pečat je bil po dobavi odstranjen;
 • lago, ki zaradi svoje narave, je bilo nepovratno pomešano z drugimi artikli;
 • Zapečateni avdio/video posnetki, programska oprema in računalniški aparati, katerih pečat je bil po dobavi odstranjen;
 • Dobava digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, ampak ima le zaradi narave spletne trgovine (pogodbe na daljavo) možnost, da še enkrat premisli o nakupu. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo.