Pritožbe

Univectra d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Univectra d.o.o. si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Pritožbe je treba poslati prek e-poštnega naslova info@emonova.si ali v pisni obliki na naslov Univectra d.o.o., Orehovlje 2A, 5291 Miren, Slovenija.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Univectra d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Skladno z uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, Univectra d.o.o. objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (ODR - online dispute resolution). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.