Cene

Cena posamezne postavke je razvidna v podrobnostih artikla ali storitve, na preglednici artiklov/storitev in v košarici. Cena posamezne postavke vključuje DDV in trošarine, ampak ne vključuje stroškov pošiljanja. Strošek dostave je prikazan med potrditvijo naročila (checkout) po izbiri načina dostave.

Vse cene so tekoče in se redno posodabljajo.

Razpoložljivost in stroški artiklov, ki jih ponuja Univectra d.o.o., so lahko predemet razprodaje kot tudi tipkarske napake ali napačne cene. To velja tako za tiskane ponudbe (reklamni dodatki in katalogi) in za vse informacije, ki so razpoložljive na tej spletni strani. V primeru napačne cene, bo Univectra d.o.o. nemudoma odpravil napako.

Če Univectra d.o.o. pomotoma vpiše napačno ceno na artikel ali storitev, Univectra d.o.o. ni dolžen dobaviti to postavko z napačno ceno, ampak mora obvestiti Potrošnika pred dostavo. V vsakem primeru Univectra d.o.o. si pridržuje pravico za odstop od prejetega Potrošnikovega naročila. V primeru, da Univectra d.o.o. odstopi od prejetega naročila, mora ta vrniti že vplačan znesek Potrošnika.

Cena postavke ne vključuje stroškov pošiljanja, ker stroški dostave so odvisni od načina dostave in bodo dodani med potrditvijo naročila na blagajni.

Univectra d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni cene na artiklih ali storitvah, ki so objavljene na spletni strani. Vsaka sprememba cen ne vpliva na že oddana naročila.