Potrditev Naročila

Ob naročilu Potrošnik prejeme potrditveno elektronsko sporočilo na njegov naslov.

Naročilo Potrošnika je le ponudba za nakup pri Univectra d.o.o.. Upoštevati je treba, da potrditev naročila Potrošnika, ki je bilo poslano preko elektronske pošte ni upoštevano kot dokončno sprejeto s strani Univectra d.o.o..

Ne glede na kar Univectra d.o.o. naredi ali reče, naročilo Potrošnika ni smatrano kot sprejeto do takrat, ko Univectra d.o.o. pošlje Potrošniku elektronsko sporočilo, ki navaja, da so bile postavke naročila odposlane. Šele takrat je pogodba sklenjena med Univectra d.o.o. in Potrošnikom in sicer za Univectra d.o.o. prodaja za Potrošnika pa nakup.

Ko je pogodba sklenjena Potrošnik ne more več spreminjati naročila (vsekakor Potrošnik lahko prekliče naročilo kot je navedeno v poglavju "Pravica do odstopa").

Univectra d.o.o. lahko kadarkoli odstopi od dobave-prodaje postavke vse do takrat, ko je sklenjena pogodba. V kolikor Univectra d.o.o. odkloni dobavo postavke, Potrošnik pa je že izvedel plačilo, bo Univectra d.o.o. vrnil Potrošniku znesek, ki je bil že plačan za postavko vključno s stroški dostave, kot je določeno v teh določilih in pogojih glede vračila blaga in denarja.

Univectra d.o.o. skuša zagotavljati celotno paleto izdelkov in bo obvestil Potrošnika, ko artikla ni na zalogi. Če iz kakršnega koli razloga izven nadzora Univectra d.o.o. ni mogoče dobaviti določen artikel, Univectra d.o.o. ne nosi nobene odgovornosti, razen, da zagotovi da se Potrošniku ne zaračuna za to postavko.

Če Potrošnik želi ponovno prejeti potrditev naročila, ta lahko kontaktira Trgovca preko telefona ali mu pošlje elektronsko sporočilo oziroma izpolni kontaktni obrazec.