Pritožbe

Rad Ronin d.o.o. PE EmoNova spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Rad Ronin d.o.o. PE EmoNova si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Pritožbe je treba poslati prek e-poštnega naslova info@emonova.si ali v pisni obliki na naslov Rad Ronin d.o.o. PE EmoNova, Sedejeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Rad Ronin d.o.o. PE EmoNova ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Skladno z uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, Rad Ronin d.o.o. PE EmoNova objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (ODR - online dispute resolution). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.